nba直播视频直播热火|nba勇士火箭西决比分
棉花期货仓单日报表(2019-3-1)
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2019-03-01 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减?#34892;?#39044;报
0301河南国储17181128新疆10 
  17181129内地20 
  17181129新疆3-1 
  17181130新疆30 
  17182128新疆20 
  17182129新疆50 
  17182130新疆10 
  17183129新疆20 
  17183130新疆2-1 
  17184130新疆10 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    25-20
0302南阳仓储17181129新疆30 
  17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182130新疆70 
小计    1409
0303豫棉物流17181128新疆10 
  17181129新疆10 
  17182128新疆90 
  17182129新疆110 
  17182130新疆70 
  17182131新疆10 
  17183128新疆30 
  17183129新疆50 
  17183130新疆70 
  17184129新疆10 
  17184130新疆20 
  18192128新疆160 
  18192129新疆30 
小计    67094
0304衡水棉麻17181130新疆60 
  17182129新疆10 
  17183128新疆20 
  17184129新疆10 
  18191128新疆10 
  18191129新疆20 
  18191227内地10 
  18191228内地10 
  18192127内地10 
  18192128新疆390 
  18192129新疆1350 
  18193127内地170 
  18193128内地160 
  18193128新疆210 
  18193129新疆212 
小计    2652157
0305菏泽棉麻17181128新疆10 
  17181228内地10 
  17181228新疆10 
  17181229内地80 
  17182127新疆10 
  17182128新疆9-1 
  17182129新疆40 
  17183128新疆10 
  17183129新疆30 
  17183130新疆30 
  17184130新疆10 
  18191227内地10 
  18191228内地640 
  18192129新疆10 
  18192227内地40 
  18192228内地850 
  18193127内地20 
  18193128内地140 
  18193128新疆80 
  18193129内地10 
  18193129新疆180 
  18193130新疆30 
  18194129新疆30 
小计    237-153
0306中储棉徐州17181128新疆120 
  17181129新疆130 
  17181130新疆10 
  17181228内地30 
  17181228新疆10 
  17181229内地10 
  17181229新疆10 
  17182128新疆50 
  17182129新疆70 
  17182130新疆10 
  17182229内地5-2 
  17183128新疆50 
  17183129新疆130 
  17183130新疆120 
  17184130新疆30 
  18191228内地40 
  18191229内地50 
  18192128新疆10 
  18192129新疆170 
  18192130新疆50 
  18192228内地620 
  18192229内地70 
  18193128内地110 
  18193129内地180 
  18193129新疆160 
  18193130新疆170 
  18193131新疆30 
  18194128内地20 
  18194130内地10 
  18194130新疆30 
小计    255-247
0307湖北银丰17181129新疆10 
  17182128新疆3-1 
  17182129新疆29-2 
  17182130新疆30 
  17183128新疆40 
  17183129新疆10 
  17183130新疆140 
  17184130新疆30 
  18191228内地60 
  18191229内地70 
  18192128新疆263 
  18192129新疆754 
  18192130新疆42 
  18192227内地10 
  18192228内地70 
  18192229内地10 
  18193128内地30 
  18193128新疆130 
  18193129内地20 
  18193129新疆230 
  18193130新疆50 
  18194129新疆20 
小计    2336238
0308芜湖棉麻17181129新疆10 
  17181228内地40 
  17181229内地20 
  17182128新疆120 
  17182129新疆100 
  17182130新疆10 
  17182227内地10 
  17182228内地30 
  17182229内地10 
  17183128内地200 
  17183128新疆50 
  17183129内地10 
  17183129新疆70 
  17183130新疆70 
  17184128内地40 
  17184129内地10 
小计    80085
0309山东禹城17181128新疆1-1 
  17181129新疆20 
  17182128新疆2-1 
  17182129新疆5-1 
  17183129新疆50 
  17184129新疆20 
  18191227内地50 
  18193127内地30 
  18193128内地30 
  18193129内地40 
  18193129新疆10 
小计    33-38
0310中储棉绍兴17181128新疆20 
  17181129新疆10 
小计    300
0311南通棉麻17181128新疆390 
  17181129新疆710 
  17181130新疆30 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128内地10 
  17182128新疆30-3 
  17182129新疆1290 
  17182130新疆29-1 
  17182131新疆10 
  17183128内地70 
  17183128新疆50 
  17183129内地20 
  17183129新疆110 
  17183130新疆350 
  17183131新疆20 
  17184129新疆10 
  17184130新疆40 
  18192128新疆30 
  18192129新疆60 
  18193128新疆50 
  18193129新疆250 
  18193130新疆10 
  18194128新疆10 
小计    413-4144
0313滨州中纺银泰17182129新疆90 
  17182130新疆10 
  17183128内地50 
  17183129内地30 
  17183129新疆20 
  17183130新疆80 
小计    280108
0314江苏协丰17181228内地0-1 
  17181128内地20 
  17181128新疆730 
  17181129内地71-1 
  17181129新疆87-1 
  17181130内地70 
  17181130新疆60 
  17181228新疆10 
  17181229内地20 
  17182128新疆29-3 
  17182129内地50 
  17182129新疆600 
  17182130内地30 
  17182130新疆80 
  17183128内地10 
  17183128新疆20 
  17183129内地10 
  17183129新疆70 
  17183130新疆120 
  17184129内地20 
  17184130新疆10 
  18191128内地20 
  18191128新疆30 
  18191129内地120 
  18191129新疆50 
  18191227内地11 
  18191228内地40 
  18192128内地60 
  18192128新疆380 
  18192129内地920 
  18192129新疆1574 
  18192130内地10 
  18192130新疆30 
  18192228内地90 
  18193128新疆110 
  18193129内地140 
  18193129新疆721 
  18193130新疆50 
  18194129新疆10 
  18194130新疆20 
小计    8180485
0317湖北三三八处17181128新疆10 
  17181129新疆40 
  17181230新疆10 
  17182129新疆10 
  17183128新疆10 
  17183129新疆50 
  17183130新疆20 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
  18192129新疆190 
  18192130新疆10 
  18193128新疆120 
  18193129新疆330 
  18193130新疆40 
  18194129新疆10 
小计    870139
0319中棉潍坊17181128新疆10 
  17181228新疆10 
  17182128新疆40 
  17182130新疆10 
  17183128内地1110 
  17183129内地80 
  18191228内地160 
  18192128内地60 
  18192129内地10 
  18193127内地70 
  18193128内地900 
  18193129内地80 
  18194128内地90 
小计    263052
0320盐城农佳乐17181128新疆180 
  17181129新疆160 
  17181130新疆10 
  17181228新疆10 
  17181229内地10 
  17181229新疆30 
  17181230新疆80 
  17182128新疆14-2 
  17182129新疆170 
  17182130新疆280 
  17182131新疆10 
  17183128新疆40 
  17183129新疆100 
  17183130新疆220 
  18191129新疆20 
  18191130新疆20 
  18191228内地570 
  18191229内地10 
  18192128内地30 
  18192128新疆42 
  18192129内地10 
  18192129新疆4313 
  18192130新疆71 
  18193128内地200 
  18193129内地30 
  18193129新疆10 
小计    28814231
0321?#33519;?#20892;佳乐17183129新疆20-1 
  17183130新疆14-3 
  17183131新疆10 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
小计    37-40
0322石河子天银17183129新疆130 
  17183130新疆50 
  18191228新疆140 
  18191229新疆300 
  18192128新疆20 
  18192129新疆70 
  18192130新疆10 
  18192228新疆10 
  18192229新疆70 
  18193128新疆880 
  18193129新疆608-3 
  18193130新疆1640 
  18193131新疆10 
  18194128新疆70 
  18194129新疆950 
  18194130新疆110 
小计    1054-360
0323库尔勒银星17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182128新疆30 
  17182129新疆10 
  17182130新疆150 
  17182230新疆10 
  17183129新疆20 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  18191128新疆350 
  18191129新疆1070 
  18191130新疆60 
  18192127新疆20 
  18192128新疆5622 
  18192129新疆1122-1 
  18192130新疆890 
  18192131新疆10 
  18193128新疆175-2 
  18193129新疆527-3 
  18193130新疆510 
  18193131新疆20 
  18194128新疆10 
  18194129新疆30 
  18194130新疆20 
小计    2723-44
0324中供南通17181128新疆660 
  17181129新疆150 
  17181130新疆70 
  17181131新疆10 
  17181228内地10 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128新疆270 
  17182129新疆170 
  17182130新疆100 
  17183129新疆50 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  18191228内地90 
  18192129新疆50 
  18193127内地10 
  18193128内地90 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    190077
0325中储棉漯河17181128新疆20 
  17182128新疆2-2 
  17182129新疆10 
  18191128新疆10 
  18192128新疆50 
  18192129新疆40 
小计    15-20
0326新疆中新建18191128新疆20 
  18191129新疆140 
  18191130新疆20 
  18191228新疆30 
  18191229新疆30 
  18192127新疆10 
  18192128新疆350-2 
  18192129新疆443-1 
  18192130新疆220 
  18193127新疆30 
  18193128新疆517-1 
  18193129新疆5310 
  18193130新疆25-1 
  18194129新疆140 
  18194130新疆30 
小计    1933-522
0327江苏银隆18191227内地40 
  18191228内地170 
  18191229内地61 
  18191230内地10 
  18192128内地31 
  18192128新疆30 
  18192129内地21 
  18192129新疆140 
  18192227内地20 
  18192228内地30 
  18193127内地20 
  18193128内地100 
  18193129内地10 
  18193129新疆210 
  18193130新疆140 
  18193131新疆10 
  18194129新疆60 
  18194130新疆90 
  18194131新疆10 
小计    120388
0328新疆农资集团18191128新疆2-1 
  18191129新疆50 
  18191228新疆61 
  18191229新疆20-1 
  18191230新疆50 
  18192128新疆330 
  18192129新疆185-1 
  18192130新疆610 
  18192229新疆20 
  18192230新疆20 
  18193128新疆4432 
  18193129新疆2950-1 
  18193130新疆6721 
  18193131新疆230 
  18194128新疆250 
  18194129新疆1020 
  18194130新疆510 
  18194131新疆10 
小计    4588037
0329兵棉奎储18191129新疆80 
  18191130新疆30 
  18191228新疆100 
  18191229新疆520 
  18191230新疆10 
  18192128新疆260 
  18192129新疆164-1 
  18192130新疆430 
  18193127新疆10 
  18193128新疆3201 
  18193129新疆22364 
  18193130新疆5040 
  18193131新疆50 
  18194128新疆80 
  18194129新疆600 
  18194130新疆350 
  18194131新疆20 
小计    34784113
总计    17247-12251
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A?#19969;级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为?#20999;?#30086;生产加工的国产棉花。
非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
行业要闻
热点文章
nba直播视频直播热火 幸运快3是全国统一的吗 明星江苏麻将app 浙江快乐12选5下载 快乐十分开奖结果直播视频 玩pk10有真正赚的人吗 内蒙古时时1019号 三肖期期准免费准 真道人开奖现真道人开奖结果 吉林时时彩开奖号查询 青海十一选五遗漏号