nba直播视频直播热火|nba勇士火箭西决比分
棉花期货仓单日报表(2019-2-22)
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2019-02-22 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减?#34892;?#39044;报
0301河南国储17181128新疆10 
  17181129内地4-1 
  17181129新疆4-1 
  17181130新疆30 
  17182128新疆20 
  17182129内地20 
  17182129新疆60 
  17182130新疆10 
  17183129新疆30 
  17183130新疆30 
  17184130新疆10 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    33-20
0302南阳仓储17181129新疆30 
  17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182130新疆70 
小计    1409
0303豫棉物流17181128新疆10 
  17181129新疆10 
  17181230新疆1-1 
  17182128新疆120 
  17182129新疆120 
  17182130新疆70 
  17182131新疆10 
  17183128新疆40 
  17183129新疆60 
  17183130新疆80 
  17184129新疆10 
  17184130新疆20 
  18192128新疆160 
  18192129新疆30 
小计    75-148
0304衡水棉麻17181130新疆60 
  17182129新疆10 
  17183128新疆20 
  17184129新疆10 
  18191128新疆10 
  18191129新疆20 
  18191227内地10 
  18191228内地10 
  18192127内地10 
  18192128新疆390 
  18192129新疆1350 
  18193127内地170 
  18193128内地160 
  18193128新疆210 
  18193129新疆190 
小计    2630151
0305菏泽棉麻17181128新疆20 
  17181129新疆7-1 
  17181228内地20 
  17181228新疆10 
  17181229内地100 
  17182127新疆10 
  17182128新疆100 
  17182129新疆80 
  17182130新疆10 
  17182228内地10 
  17182229内地20 
  17183128新疆20 
  17183129新疆30 
  17183130新疆30 
  17184130新疆10 
  18191227内地10 
  18191228内地640 
  18192129新疆10 
  18192227内地40 
  18192228内地970 
  18193127内地20 
  18193128内地140 
  18193128新疆80 
  18193129内地10 
  18193129新疆190 
  18193130新疆30 
  18194129新疆30 
小计    271-152
0306中储棉徐州17181128新疆120 
  17181129新疆130 
  17181130新疆10 
  17181228内地30 
  17181228新疆7-1 
  17181229内地10 
  17181229新疆10 
  17182128新疆50 
  17182129新疆70 
  17182130新疆10 
  17182229内地70 
  17183128新疆50 
  17183129新疆130 
  17183130新疆120 
  17184130新疆30 
  18191228内地40 
  18191229内地50 
  18192128新疆10 
  18192129新疆170 
  18192130新疆50 
  18192228内地600 
  18192229内地70 
  18193128内地100 
  18193129内地180 
  18193129新疆140 
  18193130新疆150 
  18193131新疆30 
  18194128内地20 
  18194130内地10 
  18194130新疆30 
小计    256-123
0307湖北银丰17181129新疆20 
  17182128新疆40 
  17182129新疆38-1 
  17182130新疆40 
  17183128新疆40 
  17183129新疆10 
  17183130新疆150 
  17184130新疆30 
  18191228内地60 
  18191229内地70 
  18192128新疆160 
  18192129新疆560 
  18192130新疆10 
  18192227内地10 
  18192228内地70 
  18192229内地10 
  18193128内地30 
  18193128新疆120 
  18193129内地20 
  18193129新疆130 
  18193130新疆50 
  18194129新疆10 
小计    202-1255
0308芜湖棉麻17181129新疆10 
  17181228内地70 
  17181229内地40 
  17182128新疆120 
  17182129新疆100 
  17182130新疆10 
  17182227内地10 
  17182228内地50 
  17182229内地10 
  17183127内地10 
  17183128内地270 
  17183128新疆50 
  17183129内地10 
  17183129新疆90 
  17183130新疆70 
  17184128内地110 
  17184129内地10 
小计    104016
0309山东禹城17181128新疆20 
  17181129新疆20 
  17182128新疆30 
  17182129新疆60 
  17182228内地10 
  17183129新疆50 
  17184129新疆20 
  18191227内地50 
  18193127内地30 
  18193128内地30 
  18193129内地40 
  18193129新疆10 
小计    3705
0310中储棉绍兴17181128新疆7-1 
  17181129新疆20 
  17182128新疆100 
  17182129新疆10 
小计    20-10
0311南通棉麻17181128新疆410 
  17181129新疆760 
  17181130新疆30 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128内地10 
  17182128新疆370 
  17182129新疆133-1 
  17182130新疆300 
  17182131新疆10 
  17183128内地90 
  17183128新疆50 
  17183129内地20 
  17183129新疆110 
  17183130新疆350 
  17183131新疆20 
  17184129新疆10 
  17184130新疆40 
  18192128新疆30 
  18192129新疆62 
  18193128新疆51 
  18193129新疆250 
  18193130新疆10 
  18194128新疆10 
小计    4342126
0313滨州中纺银泰17182129新疆90 
  17182130新疆10 
  17183128内地50 
  17183129内地30 
  17183129新疆20 
  17183130新疆80 
小计    280108
0314江苏协丰17181128内地20 
  17181128新疆770 
  17181129内地720 
  17181129新疆92-1 
  17181130内地70 
  17181130新疆60 
  17181228内地10 
  17181228新疆10 
  17181229内地20 
  17181230新疆10 
  17182128新疆35-1 
  17182129内地50 
  17182129新疆61-1 
  17182130内地30 
  17182130新疆90 
  17183128内地10 
  17183128新疆30 
  17183129内地10 
  17183129新疆80 
  17183130新疆14-1 
  17184129内地20 
  17184130新疆10 
  18191128内地20 
  18191128新疆10 
  18191129内地40 
  18191129新疆10 
  18191228内地10 
  18192128内地50 
  18192128新疆170 
  18192129内地770 
  18192129新疆380 
  18192130内地10 
  18192227内地10 
  18192228内地20 
  18193128新疆10 
  18193129内地140 
  18193129新疆200 
  18193130新疆50 
  18194129新疆10 
  18194130新疆20 
小计    597-4744
0317湖北三三八处17181128新疆10 
  17181129新疆40 
  17181230新疆10 
  17182129新疆1-1 
  17183128新疆10 
  17183129新疆60 
  17183130新疆30 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
  18192129新疆190 
  18192130新疆10 
  18193128新疆120 
  18193129新疆330 
  18193130新疆40 
  18194129新疆10 
小计    89-1139
0319中棉潍坊17181128新疆10 
  17181228新疆10 
  17182128新疆40 
  17182130新疆10 
  17183128内地1140 
  17183129内地80 
  18191228内地160 
  18192128内地60 
  18192129内地10 
  18193127内地70 
  18193128内地900 
  18193129内地80 
  18194128内地90 
小计    266034
0320盐城农佳乐17181128新疆190 
  17181129新疆21-1 
  17181130新疆10 
  17181228新疆70 
  17181229内地10 
  17181229新疆50 
  17181230新疆80 
  17182128新疆200 
  17182129新疆220 
  17182130新疆290 
  17182131新疆10 
  17183128新疆40 
  17183129新疆100 
  17183130新疆220 
  18191129新疆20 
  18191130新疆20 
  18191228内地570 
  18191229内地10 
  18192128内地30 
  18192128新疆10 
  18192129内地10 
  18192129新疆150 
  18192130新疆40 
  18193128内地200 
  18193129内地30 
  18193129新疆10 
小计    280-1147
0321?#33519;?#20892;佳乐17183129新疆240 
  17183130新疆170 
  17183131新疆10 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
小计    4400
0322石河子天银17183129新疆130 
  17183130新疆50 
  18191228新疆140 
  18191229新疆300 
  18192128新疆20 
  18192129新疆70 
  18192130新疆10 
  18192228新疆10 
  18192229新疆70 
  18193128新疆880 
  18193129新疆6190 
  18193130新疆1640 
  18193131新疆10 
  18194128新疆70 
  18194129新疆950 
  18194130新疆110 
小计    1065060
0323库尔勒银星17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182128新疆30 
  17182129新疆10 
  17182130新疆150 
  17182230新疆10 
  17183129新疆20 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  18191128新疆340 
  18191129新疆107-4 
  18191130新疆60 
  18192127新疆20 
  18192128新疆559-6 
  18192129新疆1128-4 
  18192130新疆890 
  18192131新疆10 
  18193128新疆177-1 
  18193129新疆5302 
  18193130新疆510 
  18193131新疆20 
  18194128新疆10 
  18194129新疆30 
  18194130新疆20 
小计    2730-1325
0324中供南通17181128新疆660 
  17181129新疆150 
  17181130新疆70 
  17181131新疆10 
  17181228内地30 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128新疆270 
  17182129新疆170 
  17182130新疆100 
  17183129新疆50 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  17184129新疆20 
  18191228内地90 
  18192129新疆50 
  18193127内地10 
  18193128内地90 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    194057
0325中储棉漯河17181128新疆20 
  17182128新疆110 
  17182129新疆10 
小计    14010
0326新疆中新建18191128新疆20 
  18191129新疆140 
  18191130新疆20 
  18191228新疆30 
  18191229新疆30 
  18192127新疆10 
  18192128新疆352-1 
  18192129新疆4440 
  18192130新疆220 
  18193127新疆30 
  18193128新疆5120 
  18193129新疆531-1 
  18193130新疆260 
  18194129新疆140 
  18194130新疆30 
小计    1932-283
0327江苏银隆18191227内地40 
  18191228内地150 
  18191229内地30 
  18191230内地10 
  18192128新疆30 
  18192129新疆140 
  18192227内地20 
  18192228内地30 
  18193127内地20 
  18193128内地100 
  18193129内地10 
  18193129新疆180 
  18193130新疆130 
  18193131新疆10 
  18194129新疆50 
  18194130新疆90 
  18194131新疆10 
小计    105097
0328新疆农资集团18191128新疆20 
  18191129新疆50 
  18191228新疆40 
  18191229新疆180 
  18191230新疆50 
  18192128新疆320 
  18192129新疆180-1 
  18192130新疆610 
  18192229新疆20 
  18192230新疆20 
  18193128新疆443-5 
  18193129新疆29400 
  18193130新疆6660 
  18193131新疆230 
  18194128新疆250 
  18194129新疆104-1 
  18194130新疆510 
  18194131新疆10 
小计    4564-787
0329兵棉奎储18191129新疆81 
  18191130新疆30 
  18191228新疆100 
  18191229新疆520 
  18191230新疆10 
  18192128新疆252 
  18192129新疆1617 
  18192130新疆420 
  18193127新疆10 
  18193128新疆3161 
  18193129新疆222611 
  18193130新疆5072 
  18193131新疆50 
  18194128新疆80 
  18194129新疆580 
  18194130新疆352 
  18194131新疆20 
小计    346026221
总计    17077-72497
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A?#19969;级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为?#20999;?#30086;生产加工的国产棉花。
非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
行业要闻
热点文章
nba直播视频直播热火 皇家社会vs比利亚雷亚尔 江苏十一选五的规则 澳洲快乐赛车开奖结果 吉林快3app 森林之王登陆 麦久彩票网 穿越火线活动 pt古怪猴子刷水 卡利亚里 三分彩是真是假