nba直播视频直播热火|nba勇士火箭西决比分
棉花期货仓单日报表(2019-2-28)
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2019-02-28 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减?#34892;?#39044;报
0301河南国储17181128新疆10 
  17181129内地20 
  17181129新疆40 
  17181130新疆30 
  17182128新疆20 
  17182129新疆50 
  17182130新疆10 
  17183129新疆20 
  17183130新疆30 
  17184130新疆10 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    2700
0302南阳仓储17181129新疆30 
  17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182130新疆70 
小计    1409
0303豫棉物流17181230新疆0-1 
  17181128新疆10 
  17181129新疆10 
  17182128新疆90 
  17182129新疆110 
  17182130新疆70 
  17182131新疆10 
  17183128新疆30 
  17183129新疆5-1 
  17183130新疆7-1 
  17184129新疆10 
  17184130新疆20 
  18192128新疆160 
  18192129新疆30 
小计    67-394
0304衡水棉麻17181130新疆60 
  17182129新疆10 
  17183128新疆20 
  17184129新疆10 
  18191128新疆10 
  18191129新疆20 
  18191227内地10 
  18191228内地10 
  18192127内地10 
  18192128新疆390 
  18192129新疆1350 
  18193127内地170 
  18193128内地160 
  18193128新疆210 
  18193129新疆190 
小计    2630159
0305菏泽棉麻17181129新疆0-6 
  17181128新疆1-1 
  17181228内地1-1 
  17181228新疆10 
  17181229内地80 
  17182127新疆10 
  17182128新疆100 
  17182129新疆4-3 
  17183128新疆1-1 
  17183129新疆30 
  17183130新疆30 
  17184130新疆10 
  18191227内地10 
  18191228内地640 
  18192129新疆10 
  18192227内地40 
  18192228内地85-5 
  18193127内地20 
  18193128内地140 
  18193128新疆80 
  18193129内地10 
  18193129新疆180 
  18193130新疆30 
  18194129新疆30 
小计    238-1753
0306中储棉徐州17181128新疆120 
  17181129新疆130 
  17181130新疆10 
  17181228内地30 
  17181228新疆10 
  17181229内地10 
  17181229新疆10 
  17182128新疆50 
  17182129新疆70 
  17182130新疆10 
  17182229内地70 
  17183128新疆50 
  17183129新疆130 
  17183130新疆120 
  17184130新疆30 
  18191228内地40 
  18191229内地50 
  18192128新疆10 
  18192129新疆170 
  18192130新疆50 
  18192228内地620 
  18192229内地70 
  18193128内地110 
  18193129内地180 
  18193129新疆160 
  18193130新疆170 
  18193131新疆30 
  18194128内地20 
  18194130内地10 
  18194130新疆30 
小计    257047
0307湖北银丰17181129新疆1-1 
  17182128新疆40 
  17182129新疆31-1 
  17182130新疆3-1 
  17183128新疆40 
  17183129新疆10 
  17183130新疆140 
  17184130新疆30 
  18191228内地60 
  18191229内地70 
  18192128新疆237 
  18192129新疆7115 
  18192130新疆20 
  18192227内地10 
  18192228内地70 
  18192229内地10 
  18193128内地30 
  18193128新疆131 
  18193129内地20 
  18193129新疆238 
  18193130新疆50 
  18194129新疆21 
小计    22729247
0308芜湖棉麻17181129新疆10 
  17181228内地40 
  17181229内地20 
  17182128新疆120 
  17182129新疆100 
  17182130新疆10 
  17182227内地10 
  17182228内地30 
  17182229内地10 
  17183128内地20-3 
  17183128新疆50 
  17183129内地10 
  17183129新疆70 
  17183130新疆70 
  17184128内地4-2 
  17184129内地10 
小计    80-553
0309山东禹城17182228内地0-1 
  17181128新疆20 
  17181129新疆20 
  17182128新疆30 
  17182129新疆60 
  17183129新疆50 
  17184129新疆20 
  18191227内地50 
  18193127内地30 
  18193128内地30 
  18193129内地40 
  18193129新疆10 
小计    36-18
0310中储棉绍兴17182128新疆0-7 
  17182129新疆0-1 
  17181128新疆2-5 
  17181129新疆1-1 
小计    3-140
0311南通棉麻17181128新疆390 
  17181129新疆71-1 
  17181130新疆30 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128内地10 
  17182128新疆33-1 
  17182129新疆129-1 
  17182130新疆300 
  17182131新疆10 
  17183128内地7-1 
  17183128新疆50 
  17183129内地20 
  17183129新疆110 
  17183130新疆350 
  17183131新疆20 
  17184129新疆10 
  17184130新疆40 
  18192128新疆30 
  18192129新疆60 
  18193128新疆50 
  18193129新疆250 
  18193130新疆10 
  18194128新疆10 
小计    417-4144
0313滨州中纺银泰17182129新疆90 
  17182130新疆10 
  17183128内地50 
  17183129内地30 
  17183129新疆20 
  17183130新疆80 
小计    280108
0314江苏协丰17181128内地20 
  17181128新疆73-2 
  17181129内地720 
  17181129新疆88-2 
  17181130内地70 
  17181130新疆60 
  17181228内地10 
  17181228新疆10 
  17181229内地20 
  17182128新疆32-2 
  17182129内地50 
  17182129新疆600 
  17182130内地30 
  17182130新疆80 
  17183128内地10 
  17183128新疆20 
  17183129内地10 
  17183129新疆7-1 
  17183130新疆120 
  17184129内地20 
  17184130新疆10 
  18191128内地20 
  18191128新疆30 
  18191129内地120 
  18191129新疆53 
  18191228内地40 
  18192128内地60 
  18192128新疆385 
  18192129内地920 
  18192129新疆15324 
  18192130内地10 
  18192130新疆30 
  18192228内地91 
  18193128新疆116 
  18193129内地140 
  18193129新疆7133 
  18193130新疆50 
  18194129新疆10 
  18194130新疆20 
小计    81865491
0317湖北三三八处17181128新疆10 
  17181129新疆40 
  17181230新疆10 
  17182129新疆10 
  17183128新疆10 
  17183129新疆50 
  17183130新疆20 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
  18192129新疆190 
  18192130新疆10 
  18193128新疆120 
  18193129新疆330 
  18193130新疆40 
  18194129新疆10 
小计    870139
0319中棉潍坊17181128新疆10 
  17181228新疆10 
  17182128新疆40 
  17182130新疆10 
  17183128内地1110 
  17183129内地80 
  18191228内地160 
  18192128内地60 
  18192129内地10 
  18193127内地70 
  18193128内地900 
  18193129内地80 
  18194128内地90 
小计    263052
0320盐城农佳乐17181128新疆180 
  17181129新疆16-1 
  17181130新疆10 
  17181228新疆1-5 
  17181229内地10 
  17181229新疆30 
  17181230新疆80 
  17182128新疆160 
  17182129新疆17-3 
  17182130新疆280 
  17182131新疆10 
  17183128新疆40 
  17183129新疆100 
  17183130新疆220 
  18191129新疆20 
  18191130新疆20 
  18191228内地570 
  18191229内地10 
  18192128内地30 
  18192128新疆20 
  18192129内地10 
  18192129新疆300 
  18192130新疆60 
  18193128内地200 
  18193129内地30 
  18193129新疆10 
小计    274-9170
0321?#33519;?#20892;佳乐17183129新疆210 
  17183130新疆170 
  17183131新疆10 
  17184129新疆10 
  17184130新疆10 
小计    4100
0322石河子天银17183129新疆130 
  17183130新疆50 
  18191228新疆140 
  18191229新疆300 
  18192128新疆20 
  18192129新疆70 
  18192130新疆10 
  18192228新疆10 
  18192229新疆70 
  18193128新疆880 
  18193129新疆611-8 
  18193130新疆1640 
  18193131新疆10 
  18194128新疆70 
  18194129新疆950 
  18194130新疆110 
小计    1057-860
0323库尔勒银星17181130新疆30 
  17181230新疆10 
  17182128新疆30 
  17182129新疆10 
  17182130新疆150 
  17182230新疆10 
  17183129新疆20 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  18191128新疆350 
  18191129新疆1070 
  18191130新疆60 
  18192127新疆20 
  18192128新疆560-1 
  18192129新疆1123-3 
  18192130新疆890 
  18192131新疆10 
  18193128新疆1770 
  18193129新疆5300 
  18193130新疆510 
  18193131新疆20 
  18194128新疆10 
  18194129新疆30 
  18194130新疆20 
小计    2727-410
0324中供南通17181128新疆660 
  17181129新疆150 
  17181130新疆70 
  17181131新疆10 
  17181228内地10 
  17181229内地10 
  17181230新疆10 
  17182128新疆270 
  17182129新疆170 
  17182130新疆100 
  17183129新疆50 
  17183130新疆110 
  17183131新疆10 
  18191228内地90 
  18192129新疆50 
  18193127内地10 
  18193128内地90 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    190077
0325中储棉漯河17181128新疆20 
  17182128新疆4-3 
  17182129新疆10 
  18191128新疆11 
  18192128新疆55 
  18192129新疆44 
小计    1770
0326新疆中新建18191128新疆20 
  18191129新疆140 
  18191130新疆20 
  18191228新疆30 
  18191229新疆30 
  18192127新疆10 
  18192128新疆3520 
  18192129新疆4440 
  18192130新疆220 
  18193127新疆30 
  18193128新疆5180 
  18193129新疆5310 
  18193130新疆260 
  18194129新疆140 
  18194130新疆30 
小计    1938022
0327江苏银隆18191227内地40 
  18191228内地170 
  18191229内地50 
  18191230内地10 
  18192128内地20 
  18192128新疆30 
  18192129内地10 
  18192129新疆140 
  18192227内地20 
  18192228内地30 
  18193127内地20 
  18193128内地100 
  18193129内地10 
  18193129新疆210 
  18193130新疆140 
  18193131新疆10 
  18194129新疆61 
  18194130新疆90 
  18194131新疆10 
小计    117191
0328新疆农资集团18191128新疆30 
  18191129新疆50 
  18191228新疆50 
  18191229新疆210 
  18191230新疆50 
  18192128新疆330 
  18192129新疆186-1 
  18192130新疆610 
  18192229新疆20 
  18192230新疆20 
  18193128新疆441-4 
  18193129新疆2951-4 
  18193130新疆671-1 
  18193131新疆230 
  18194128新疆250 
  18194129新疆1020 
  18194130新疆510 
  18194131新疆10 
小计    4588-1046
0329兵棉奎储18191129新疆80 
  18191130新疆30 
  18191228新疆100 
  18191229新疆520 
  18191230新疆10 
  18192128新疆261 
  18192129新疆1652 
  18192130新疆430 
  18193127新疆10 
  18193128新疆3190 
  18193129新疆22321 
  18193130新疆5040 
  18193131新疆50 
  18194128新疆80 
  18194129新疆600 
  18194130新疆350 
  18194131新疆20 
小计    34744120
总计    17248312200
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A?#19969;级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为?#20999;?#30086;生产加工的国产棉花。
非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
行业要闻
热点文章
nba直播视频直播热火 圣斗士圣域传说 捕鱼来了弹头怎么卖 佛罗伦萨vs维罗纳 北京赛车pk10开奖统计 狼贼夺宝登陆 im体育 sb体育 亚眠战役电影 云南快乐十分开奖今天 毕尔巴鄂桥叫什么名字 森林舞会在线客服